Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Kadogalerie.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Hoewel Kadogalerie.nl er alles aan doet de informatie op de website zo up-to-date en compleet mogelijk te houden, sluit Kadogalerie.nl iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typefouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Kadogalerie.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Kadogalerie.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De informatie op deze site kan te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Kadogalerie.nl worden verwijderd of gewijzigd.

Kadogalerie.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.